ภาพกิจกรรม
โครงการอลรมแกนนำศุนย์เพื่อนใจไร้สารเสพติด
     วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายสุรินทร์  ตำลิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจไร้สารเสพติด โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่มีปัญหา หรือ ต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำ ที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ ณ อาคารพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,14:52   อ่าน 85 ครั้ง