ภาพกิจกรรม
ศูนย์อาชีวะศึกษา ช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566
     วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามได้ดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อาชีวะศึกษา ช่วยประชาชน(Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถของประชาชนระหว่างการเดินทางพร้อมกับการบริการด้านอื่นๆ ในวันที 11 - 17 เมษายน 2566 ณ บริเวณใต้สะพานต่างระดับทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม ขาเข้ากรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงราม
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566,13:59   อ่าน 52 ครั้ง