ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำองค์การ และ จัดทำแผน ประจำปีการศึกษา 2566
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุรินทร์  ตำลิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้นำองค์การ และจัดทำแผนกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพภาวะผุ้นำองค์การยุคใหม่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิดของการเป็นผู้นำ บทบาท หน้าที่ และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างพัฒนา บริหารทีมงาน สร้างแรงจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 เมษายน 2566 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566,13:31   อ่าน 111 ครั้ง